électrotechnicien


électrotechnicien
elektrotechnikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, elektrotechnikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka technines elektros sistemų ir įrenginių projektavimo, plėtojimo, montavimo, įrengimo, eksploatavimo ir remonto užduotis. Jis planuoja ir atlieka bandymus, registruoja matuoklių rodmenis, atlieka skaičiavimus, derina aparatūrą, registruoja stebėjimų rezultatus ir kitaip prisideda prie mokslo plėtros, elektros energijos generavimo ir paskirstymo įrangos, pramonės, buities ir kitokių elektros prietaisų kūrimo ir tobulinimo veiklos. Rengia darbų grafikus ir išsamias sąmatas reikalingam medžiagų kiekiui ir darbo sąnaudoms, kurių reikia gaminant ir įrengiant elektros prietaisus, atlieka techninę priežiūrą ir kontrolę, teikia techninę pagalbą darbuotojams, dirbantiems elektros prietaisų ir įrenginių gamyboje, atliekantiems įrengimo, remonto ir eksploatavimo darbus. Jis tikrina ir išbando atliktų darbų atitikimą techniniams reikalavimams ir saugumo normoms, tikrina ir reguliuoja įrengtų elektros prietaisų, naudojamų elektros energijai generuoti, gamybos procesams ir kitiems tikslams, veikimą. Taiko elektros inžinerijos teorijos ir praktikos žinias iškylančioms problemoms nustatyti ir išspręsti. atitikmenys: angl. electrician pranc. électricien, m; électrotechnicien, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • électrotechnicien — ● électrotechnicien, électrotechnicienne nom Spécialiste de l électrotechnique. électrotechnicien, enne n. TECH Spécialiste de l électrotechnique. ⇒ÉLECTROTECHNICIEN, IENNE, subst. Spécialiste des applications techniques de l électricité. Cf.… …   Encyclopédie Universelle

  • Electrotechnicien — Électrotechnicien Un électrotechnicien ou technicien en électrotechnique est un métier d analyse, d installation, de maintenance des applications électriques industrielles. Connu aussi sous le nom d électromécanicien. Un électrotechnicien est un… …   Wikipédia en Français

  • Électrotechnicien — Un électrotechnicien ou technicien en électrotechnique est un métier d’analyse, de conception, d’installation, de maintenance des applications électriques de l’industrie, du tertiaire et du domestique. Connu aussi sous le nom d’électromécanicien… …   Wikipédia en Français

  • électrotechnicien haute tension — aukštosios įtampos elektrotechnikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektrotechnikas, kuris, dažniausiai elektros inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka technines užduotis, susijusias su aukštosios įtampos elektros sistemų ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • électrotechnicien en éclairage électrique — elektros apšvietimo elektrotechnikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektrotechnikas, kuris specializuojasi elektros apšvietimo tinklų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto srityse. atitikmenys: angl.… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • électrotechnicien en distribution d’énergie électrique — elektros paskirstymo elektrotechnikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektrotechnikas, kuris specializuojasi superaukštosios, aukštosios ir žemosios įtampos skirstomųjų tinklų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • électrotechnicien en transport d’énergie électrique — elektros perdavimo elektrotechnikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektrotechnikas, kuris specializuojasi superaukštosios, aukštosios ir žemosios įtampos perdavimo tinklų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • électrotechnicien en traction électrique — elektrinės traukos elektrotechnikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektrotechnikas, kuris specializuojasi elektrinės traukos tinklų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto srityse. atitikmenys: angl.… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • électrotechnicien en systèmes électriques — elektros sistemų elektrotechnikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektrotechnikas, kuris specializuojasi įvairių elektros sistemų įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto srityse. atitikmenys: angl. electrical systems… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • électrotechnicien du groupe frigorifique — šaldymo agregatų elektrotechnikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Elektrotechnikas, kuris specializuojasi šaldymo agregatų elektrinių įtaisų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto srityse. atitikmenys: angl …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis